separ

Separ

Byť arogantný čurák?
NO

Robiť nezištné činy?
YEAH!

Hrať sa na to, čo nie si?
NO

Byť real vždy a všade?
YEAH!

Slepo nasledovať dav?
NO

Vyšľapať vlastnú cestu?
YEAH!